استانبول

نوامبر 26, 2016

اطلاعات درباره استانبول

درباره استانبول بخشی از میراث غنی شگفت انگیز استانبول به دلیل قرار گرفتن آن در نزدیکی تنگه ی بسفر است. استانبول محل تلاقی اروپا با آسیای […]