آنتالیا

نوامبر 21, 2016

اطلاعات درباره آنتالیا

کمر شهری است که در 40 کیلومتری آنتالیا قرار دارد و به علت فراوانی منابع آب شیرین ،مقدار شوری آب چندان بالا نیست. نام کمر از […]